Payconiq® – Akkont/Don

( Bild [QR-Code] scannen fir mat der Payconiq®-App z’iwwerweisen )

CISMR-ASBL/Don Kontosnummer: BCEELULL  LU76 ‪0019 4055 1707 0000